Home


Spelinhoud en vormgeving:
Mario en Margot

Poppenspel, handpantomime en verwerkingssuggesties: Margot

Accordeon, percussie, techniek, PR en boekingen: Mario

Poppenspeelster Margot ontwikkelde en schreef de door het Nji erkende methodiek voor voor- en vroegschoolse educatie Speelplezier.

Margot schrijft over toegepast poppenspel en  handpantomime voor het onderwijsblad PRAXIS-bulletin.