Jaarlijkse feesten

Het theater speelt speciale Sint Nicolaas-, kerst en paasvoorstellingen.

Duur: 45 minuten
Kosten: 300 euro plus 30 eurocent kilometrage v.v. Heerlen
Over het totaalbedrag is 6% BTW verschuldigd

Accomodatie: Een liefst verduisterde ruimte waar de kinderen in theateropstelling kunnen zitten, trapsgewijs van laag naar hoog.
Speelvlak: 4×4 meter
Nodig: een geaard stopcontact

Peuterspeelzalen en basisscholen ontvangen een lesbrief met verwerkingssuggesties en boekentips.