Theaterworkshop ‘Handige handen’

Handen zijn heel expressief, met handen kun je overal en te allen tijde personages en dieren uitbeelden. Tijdens de workshop ‘Handige handen’ ontvangen de leerkracht en de kinderen een ring met oogjes. Ze gaan steeds na een demonstratie door poppenspeelster Margot met hun handen spelfragmenten uitbeelden. Mario ondersteunt het geheel met accordeonmuziek en percussie.

Handige handen wordt als een set van 3 workshops van 30 minuten op een ochtend uitgevoerd: per workshop één klas.  Iedere klas die aan de workshop heeft deelgenomen, ontvangt lesmateriaal met dvd. Het lesmateriaal wijst leerkrachten de weg hoe ze samen liedjes en versjes kunnen uitbeelden.

Doelgroep: groep 1 t/m 4.
Kosten: €500,00 plus € 0,30 per kilometer v.v. Heerlen.
Over het totaalbedrag is 9% BTW verschuldigd.