Verhaaltjes vertellen en zingen met vingerpopjes en omkeerpoppen

Mario en Margot Wouterse demonstreren:

*hoe je leuke doosjes aanlegt met vingerpopjes en liedjeskaartjes en hoe je die liedjes al spelend aan elkaar verbindt.
*hoe je samen met kinderen verhalen kunt vertellen met zogenaamde omkeerpoppen.

Verder wordt er iets verteld over het belang van spelen en over de spel/taalontwikkeling.Na afloop worden er voor belangstellenden materialen te koop aangeboden.

Duur: 90 minuten
Kosten: 300 euro plus 30 eurocent kilometrage v.v. Heerlen
Over het totaalbedrag is 6% BTW verschuldigd