Wie woont er in de zee?


Kapitein Margot nodigt peuters, kleuters, hun leerkrachten en leidsters uit om mee te varen met de poppenkastboot. Matroos Mario heeft watervrees en blijft op de kade, hij zal de vaart muzikaal begeleiden op zijn accordeon. De scheepsrat zal de taken van matroos overnemen. Margot gaat vissen in de zee. Je houdt het niet voor mogelijk wie er allemaal in de zee wonen, zelfs een ei vist zij op en wat daar uit komt, dat is nou net de verrassing.

Al zingend en bewegend worden de kinderen meegenomen in een speelse, fantasierijke, ietsepietsie spannende poppenspelvoorstelling.

Duur: 50 minuten

Kosten: 350 euro plus 30 eurocent kilometrage v.v. Heerlen

Over het totaalbedrag is 6% BTW verschuldigd

Accomodatie: Een liefst verduisterde ruimte waar de kinderen in theateropstelling kunnen zitten, trapsgewijs van laag naar hoog.
Speelvlak: 4×4 meter
Nodig: een geaard stopcontact

Peuterspeelzalen en basisscholen ontvangen een digitale lesbrief met verwerkingssuggesties en boekentips.